046_2009_LeenaHonkasalo

Turvallinen maailma

Vuonna 2008 Suomen Tinku ry toteutti Suomen Ulkoasiainministeriön tuella globaalikasvatusprojektin yhteistyössä perulaisen Warmayllu-järjestön kanssa. Hanke toi esiin suomalaisten ja perulaisten lasten näkökulmia turvallisuuteen. Projektiin osallistuneet noin 12-vuotiaat lapset käsittelivät valokuvan keinoin kokemuksiaan ja ajatuksiaan turvallisuudesta ja turvattomuudesta.

Hankkeen satona valokuvanäyttely ja tehtäväpaketti kouluille

Lasten ottamista valokuvista koottiin kiertävä näyttely, jonka avajaiset olivat elokuussa 2008 Suomen Valokuvataiteen museolla Helsingissä. Näyttely oli esillä myös Helinä Rautavaaran museossa Espoon WeeGee -talolla, sekä yhteistyökouluissa. Kaikki kuvat ovat nähtävissä projektin internet-galleriassa (tulossa). Hankkeessa työstettiin myös turvallisuusteemaa käsittelevä tehtäväpaketti peruskoulujen käyttöön.

Hankkeen valokuvista ilmenee, että eri puolilla maailmaa ja hyvin erilaisissa ympäristöissä kasvaneet lapset kokevat pelon ja turvan kohteet erilaisiksi. Erojen ja yhtäläisyyksien ymmärtäminen edistää kulttuurien välisten erojen ymmärrystä. Samalla hankkeen tarkoituksena on innostaa lapsia reflektoimaan omia ajatuksia, tunteita ja asenteita osana ympäröivää todellisuutta sekä ilmaisemaan visuaalisesti omaa kokemusta ja näkemystä.

Hankkeeseen osallistui neljä peruskoulun kuudetta luokkaa eri puolilta Suomea: Raumalta, Kemistä, Nurmijärveltä ja Helsingistä sekä neljä Perusta: Cajamarcasta (vuoristoalueelta Perun pohjoisosassa), Andahuaylasista (vuoristoalueelta maan eteläosassa), pääkaupungista Limasta ja Lamasista (sademetsäalueelta).

Menestynyt hanke sai jatkoa vuonna 2009, kun siitä tehtiin julkaisu Turvallinen Maailma? – ¿Un mundo seguro?. Turvallisuutta käsittelevät kuvat lahjoitettiin Uudenmaankadun vastaanottokeskukseen vuonna 2011.

Kaikki hankkeet