vesien_kertomaa2

Vesien kertomaa

Siirry tästä kuvagalleriaan ->

Vuonna 2013 Suomen Tinku ry sai Suomen Kulttuurirahastolta kolmivuotisen rahoituksen Vesien kertomaa -valokuvaushankkeen toteutukseen. Hankkeen tarkoituksena on tuoda esiin eri puolilla Perua ja Suomea asuvien lasten ja nuorten näkemyksiä vedestä. Vuosien 2013 ja 2014 aikana on toteutettu aiheesta valokuvaustyöpajoja eri puolilla Perua ja Suomea paikkakunnilla, jotka edustavat molempien maiden ja ympäristön monimuotoisuutta. Perussa työpajat pidettiin Shimapangossa, ylänköviidakossa sijaitsevan nomatsiguenga -alkuperäiskansan yhteisössä, Cajamarcassa, maan pohjoisosan vuoristoalueella ja pääkaupungissa Limassa. Suomessa työpajoja on pidetty Inarissa, Turussa ja Kökarin saaristossa.

Uusia taitoja ja näkökulmia työpajoista

Työpajoissa käsiteltiin vesistöjä ja niiden merkitystä sekä opeteltiin valokuvaajan johdolla valokuvauksen perusteita. Menetelmiä muokattiin eri alueiden lapsille sopiviksi heidän kokemuksen mukaan; muun muassa Shimapangossa, jossa lapset eivät koskaan olleet käsitelleet kameraa, eri perspektiivejä ja rajausta opeteltiin pahvisten lelukameroiden avulla. Toisaalla lapset saivat keksiä kuvauksen aiheen vapaasti, kun taas toisille annettiin tehtäväksi miettiä sekä ongelmakohtia että iloa tuovia asioita vedestä.

Kuvat tarjoavat mielenkiintoisia näkökulmia paikallisiin vesistöihin ja veden käyttötapoihin. Vesi on elämän edellytys, ja Tinku haluaa rohkaista lapsia ja aikuisia pohtimaan veden kulttuurisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä merkityksiä. Näyttely antaa katsojalle laajemman perspektiiviä veteen, kun yhdessä tilassa voi nähdä kuvia vedestä hyvin erilaisilla paikkakunnilla. Erojen ja yhtäläisyyksien ymmärtäminen edistää myös kulttuurien välistä ymmärrystä.

Kuvat esillä kiertävässä näyttelyssä

Kuvista on valittu noin 50 kuvan kiertävä valokuvanäyttely, joka vierailee muun muassa kaikilla paikkakunnilla, joilla on järjestetty valokuvaustyöpaja Suomessa. Lisäksi näyttely on suunniteltu pystytettäväksi aiheeseen liittyviin tapahtumiin, sekä kulttuurikeskuksiin, kirjastoihin, kouluihin ja sairaaloiden lastenosastoille. Näin näyttelyn ympäristö- ja mediakasvatusnäkökulmat tulevat esiin myös laajalle yleisölle. Katso täältä näyttelyn päivämäärät ja paikkakunnat.

Näyttely pyritään rakentamaan mahdollisuuksien mukaan myös Peruun paikkakunnille, missä työpajat järjestettiin. Sähköisessä muodossa se lähetetään hankkeen yhteistyökumppaneille, perulaiselle taidekasvatusalan järjestölle Warmayllulle ja yhteisötaidekoulu Puckllaylle. Kaikki työpajojen kuvat löytyvät myös verkkogalleriasta. Kiinnostuitko näyttelystä? Sen voi myös tilata omalle paikkakunnalle, kysy lisää osoitteesta suomentinku@gmail.com.

Hankkeen tavoitteena on tuoda lasten oma ääni esille innostamalla heitä omien ajatusten, tunteiden ja asenteiden reflektoimiseen osana ympäröivää todellisuutta. Lisäksi he oppivat käsittelemään ja ilmaisemaan visuaalisesti omaa kokemustaan ja näkemystään. Tavoitteena on edistää osallistumista ja vaikuttamista mediakasvatuksen ja valokuvaamisen keinoin. Yksilötasolla hanke myötävaikuttaa lapsen oman kulttuurisen identiteetin rakentumiseen, sekä kasvuun erilaisuutta ymmärtäväksi ja kunnioittavaksi. Lisäksi luodaan valmiuksia itseilmaisuun, kuvallisen median käyttöön, sekä kriittiseen suhtautumiseen ja ymmärrykseen. Globaalikasvatuksen laajassa kentässä hanke sijoittuu metodinsa kautta mediakasvatuksen ja ympäristökasvatuksen alalle.

Kaikki hankkeet